KALİTE
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

Ak Automotive olarak müşteri, çalışan ve toplum beklentilerini doğru anlayarak, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için;

• Müşterilerimizin isteklerine, sıfır hata politikasıyla, uygun zamanda ve uygun çözümler üreterek geri dönüş sağlayacağımızı ;
• Stratejik yönetim modeli ile ulusal ve uluslar arası standartalara uygun, Kalite Yönetim Sistemini uygulayacağımızı ;
• İnsan kaynağının en değerli unsur olduğu bilinciyle; çalışanlarımızın bilinçli katılımlarına fırsat vererek, bireysel gelişimlerini sağlayacağımızı.
• Toplumsal paydaşlarımızın gereksimlerini ve beklentilerini karşılayacağımızı;
• Güncel ve gelişen teknolojileri takip ederek, tüm iş ortaklarımız ile birlikte işbirliği içerisinde çalışacağımızı;


Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI

Ak Automotive olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca çevre yönetimi ile ilgili, yasal mevzuat gereklerini eksiksiz olarak yerine getirerek, toplumsal sorumluluk adına çevreye olan duyarlılığı canlı tutulmaya çalışmak, genel prensibimizdir.

Ak Automotive tüm çalışanları ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı kapsamında tüm faaliyet alanlarımızda;

• Müşterilerimizin çevre ile ilgili taleplerini dikkate almayı, çevre boyutlarımız ile bağlantılı tüm ulusal ve yerel yasal gerekliliklere uymayı,
• Geri kazanım ve geri dönüşüm miktarlarını arttırarak çevrenin kirlenmesini engellemeyi,
• Çevresel performansımızı ekonomik ve teknolojik imkanlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,
• Doğal kaynaklarımızın optimum kullanımını sağlamayı,
• Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi işbirliği içerisinde çevre konusunda bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,
• Mevcut ve planlanan üretim faaliyetlerimizde çevre etkisini göz önünde tutarak ekonomik ve ekolojik dengeyi kurmayı,
Taahhüt ederiz.